1. Zákaz kouření ve všech prostorách chalupy.
   
 2. V chalupě se přezouvá, vhodnou domácí obuv na přezutí s sebou.
   
 3. Nájemci se musí chovat k prostorám celé chalupy s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemce finančně nahradit.
   
 4. Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj řádně uzamkněte, včetně uzavření oken.
   
 5. Při ukončení pronájmu uhradit v hotovosti částku za skutečně spotřebovanou elektrickou energii v ceně 5,60 /kWh (při nástupu se společně opíše stav elektroměru a při ukončení se opět společně odepíše spotřeba) + poplatek za rekreační pobyt 15,- Kč/osobu/den (osvobozeny osoby mladší 18-ti let).
   
 6. Pokud používá nájemce k topení dřevo, je účtováno v ceně 200,- Kč/den.
   
 7. Nájemce po sobě provede úklid chalupy a předá ji v takovém stavu, ve kterém ji od pronajímatele přebíral (uložení věcí na původní místa, umytí nádobí, vyluxování, vysátí, úklid sociálního zařízení, vytření lednic).
   
 8. Před ukončením pronájmu vyčkat na příjezd pronajímatele a provést řádné předání objektu včetně klíčů.
   
 9. V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem chalupy využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.